Dit is de website van Warner Krelekamp. Hier is een aantal zaken bij elkaar gebracht die misschien ook voor anderen wel leuk kunnen zijn.

Er is een menu met foto's -en bij recentere verslagen- van vakanties die we gemaakt hebben sinds 2011.

Er is ook een genealogiepagina waar de stamboom op is vermeld zoals ik die op dit moment ken. Ik heb mij daarbij niet beperkt tot alleen Krelekamp maar probeer ook aangetrouwden te vermelden met afkomst voor zover ik dat kan achterhalen. Voor de stamboom van mijn vrouw verwijs ik naar www.tibben.org
Ik probeer hier zo volledig mogelijk te zijn maar dat lukt niet altijd. Als u aanvullende gegevens heeft, houd ik me aanbevolen. Op die genealogiepagina kunt u mij bereiken via de Aanmelden tab.
Voor die omgeving geld dat in verband met de wet op de privacy alleen overleden personen te zien zijn. U kunt zich daar aanmelden en dan kunnen, na goedkeuring door mij, ook nog in leven zijnde personen bekeken worden voor zover die bij mij bekend zijn natuurlijk.

De naam Krelekamp vind je over de hele wereld, van Nederland via Canada tot in Australie.