Dit is de website van Warner Krelekamp. Hier is een aantal zaken bij elkaar gebracht die misschien ook voor anderen wel leuk kunnen zijn.

Er is ook een genealogiepagina waar de stamboom op is vermeld zoals ik die op dit moment ken.
Ik probeer hier zo volledig mogelijk te zijn maar dat lukt niet altijd. Als u aanvullende gegevens heeft, houd ik me aanbevolen. Op die genealogiepagina kunt u mij bereiken via de Aanmelden tab.
Voor deze omgeving geld dat in verband met de wet op de privacy alleen overleden personen te zien zijn. U kunt zich daar aanmelden en dan kunnen, na goedkeuring, ook nog in leven zijnde personen bekeken worden.

  • Lees ook de vakantieverslagen voor zover aanwezig.
De naam Krelekamp vind je over de hele wereld, van Nederland via Canada tot in Australie.